Jocul > Premii >

Regulamentul competiției

REGULI OFICIALE ale Competiției Roca te trimite la Barcelona

 

1. Organizatorul Campaniei

 

Organizatorul Competiției Roca te trimite la Barcelona este SC ROCA OBIECTE SANITARE S.R.L., cu sediul în Bulevardul  Preciziei nr. 1 Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comertului nr. J40/7624/2006, cod fiscal nr. RO18656602, reprezentată prin Cornel Costache, în calitate de  “Organizator”.  Competiția se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

 

Competiția este organizată prin intermediul societăţii GMP Public Relations S.R.L., având punct de lucru în Bucureşti, Strada Leonida nr 6, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14479/2007, cod unic de înmatriculare 22181960, denumită în cele ce urmează "Agenţia".

 

Competiția se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii ("Regulamentul").

 

2. Descrierea Competiției și mecanismul de participare

 

2.1 Campaniei este deschisă oricărei persoane fizice cu vârstă de peste 18 ani ani, cu domiciliul în România ("Participanţii") așa cum sunt aceștia descriși la punctul 5 din prezentul Regulament. Angajaţii companiei Organizatorului, ai colaboratorilor acesteia, ai companiei GMP Public Relations S.R.L. şi ai altor companii implicate în Concurs, precum şi rudele de gradul I și II ai acestora (copii/parinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Competiție.

 

2.2. Scopul competiției este popularizarea mărcii Roca pe teritoriul României. În cadrul Competiției unul dintre Participanți, selectat în mod aleatoriu prin tragere la sorți, va câștiga Marele Premiu (definit mai jos), iar alte 50 de persoane selectate tot aleatoriu prin tragere la sorți vor câștiga 50 premii constând în: 3 baterii lavoar Atlas, 7 seturi de duș Sensum, 40 tricouri Roca.

 

2.3 Pentru a participa în competiție, candidatul trebuie să se înregistreze și să răspundă întrebărilor chestionarului menționate pe pagina de Internet www.ro.roca.com. În lista finaliștilor care intră în extragerea finală participă doar persoanele care au răspuns corect tuturor întrebărilor.

 

2.4 Perioada de desfășurare a competiției este între 25.04.2018, orele 00:00, până la data de 24.05.2018 orele  23:59.

 

3. Premii

 

Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt următoarele:

3.1 Marele premiu: City-break pentru două persoane la Barcelona și două bilete la un meci de fotbal al echipei FC Barcelona; deplasarea va avea loc in perioada 1-31 Octombrie 2018, data exactă va fi stabilita de catre reprezentanții Roca in funcție de programul meciurilor din La Primera Division. Deplasarea va include următoarele:

Călătorie cu avion pentru două persoane, 3 înnoptări cu mic dejun în cameră dublă la hotel de 4* în centrul orașului Barcelona, transfer aeroport – hotel – aeroport, asigurare medicală. Ruta călătoriei este: București-Barcelona-București; 2 bilete la un meci al echipei FC Barcelona.

 

În descrierea premiului mai sus sunt incluse doar costurile aferente celor două persoane ce beneficiază de premiu.  Premiul nu acoperă alte cheltuieli ale câștigătorului, precum de exemplu, dar nu doar diurnă, excursii suplimentare, vizitare obiective, etc.   

 

3.2 50 de premii Roca oferite prin tragere la sorți unui numar de 50 de participanți, astfel:
-              3 baterii lavoar Atlas

-              7 seturi duș Sensum (setul include pară de duș, suport perete, furtun flexibil)

-              40 tricouri Roca

               

 

4. Participanții la Competiție

 

4.1 Participanții în competiție sunt obligați să respecte condițiile și dispozițiile regulilor oficiale ale competiției, prezentate mai jos (denumite mai departe ”Reguli oficiale"). Prin înregistrarea în competiție, fiecare Participant confirmă că a luat la cunoștință, acceptă și se obligă să respecte aceste Reguli oficiale și termenele competiției.  

4.2 Are dreptul de a intra în competiție orice е persoană fizică în vârstă de peste 18 ani, care a completat toate câmpurile necesare înregistrării și care răspunde corect întrebărilor din competiție. O persoană se poate înregistra o singură dată în sistem.

4.3. Pentru a participa în competiție, fiecare participant trebuie să furnizeze următoarele date de contact: nume complet și corect, e-mail, număr de telefon. Aceste date nu vor fi folosite de Organizator în alte situații sau campanii și sunt necesare numai validării și contactării persoanelor câștigătoare.  

 

5. Teritoriu

 

Competiția se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.  

 

6. Mecanismul Competiției

 

6.1. Câștigători vor fi selectați în prezența unui notar, prin tragere la sorți pe baza principiului aleatoriu, din baza de date care cuprinde toți participații care au răspuns corect tuturor întrebărilor cuprinse în Chestionar. Selectarea prin tragere la sorți pe baza principiul aleatoriu va avea loc la 6.06.2018 atât pentru Marele premiu (city-break pentru două persoane la Barcelona+ doua bilete meci FC Barcelona), cât și pentru restul premiilor.

 

Numele câștigătorilor vor fi anunțate la data de 8.06.2018 pe pagina www.ro.roca.com

 

6.2. Premiul va fi pus la dispoziția Câștigătorilor doar după ce eligibilitatea lor este verificată conform Regulamentului oficial și dacă furnizează următoarele date:

(i)   prenume, nume (conform documentelor de identitate), precum și document de identitate valabil;

(ii)   date de contact: telefon și e-mail;

(ii)   domiciliul pe teritoriul României;

6.3. Un reprezentant al GMP Public Relations SRL va lua legătură cu câștigătorii, prin e-mail sau telefon, pentru a-i aduce la cunoștință câștigarea premiului și condițiile de intrare în posesia acestuia. Participanții câștigători pot lua legătură cu

- Organizatorul pe linia reprezentantului GMP Public Relations SRL, cu Roxana Poede la roxana.poede@pr.gmp.ro.

6.4. Pentru înmânarea MARELUI PREMIU:  

Câștigătorul trebuie să răspundă Organizatorului până la data de 29.06.2018 pentru a confirma participarea și acceptarea premiului, în vederea finalizării formalităților necesare. În cazul în care în termenul menționat, câștigătorul nu răspunde organizatorului la e-mail sau telefon sau nu ia legătura cu Organizatorul sau cu reprezentantul acestuia, indiferent din ce motiv, el pierde dreptul asupra premiu.

6.5. Pentru primirea celor 50 de premii Roca (3 baterii lavoar Atlas, 7 seturi pentru dus Sensum, 40 tricouri Roca):  

Câștigătorul trebuie să ridice cele 3 baterii lavoar Atlas si 7 seturi pentru dus Sensum de la reprezentantul Organizatorului până maxim la data de 29.06.2018 pentru a se finaliza formalitățile necesare; cele 40 tricouri Roca vor fi trimise de catre reprezentantul organizatorilor catre castigatori. În eventualitatea în care în termenul menționat câștigătorul unuia dintre cele 3 baterii lavoar Atlas si 7 seturi duș Sensum nu răspunde organizatorului la e-mail sau telefon sau nu ia legătura cu acesta, indiferent din ce motiv, el pierde dreptul la premiu.

6.6. Organizatorul Competiției nu este responsabil în cazul  în care câștigătorul a furniza date de contact care nu sunt corespunzătoare și/sau dacă nu este posibilă conectarea Participantului.

6.7. Primirea Premiului se certifică prin semnarea unui proces verbal de predare-primire între Participant și Reprezentantul Organizatorului, după ce câștigătorul își certifică identitatea în mod corespunzător. 

 

7. Procedura de  validare a câștigătorilor și de  înmânare a Premiilor  

 

7.1 Toți câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți în mod aleatoriu cu ajutorul unui soft specializat în prezența unui notar, din baza de date care cuprinde toți Participanții înscriși în Campanie care au răspuns corect tuturor întrebărilor.  După stabilirea câștigătorilor în urma tragerii la sorți va fi întocmit proces verbal.

 

8. Lipsa alternativelor financiare

 

Nu se admite înlocuirea premiului cu contravaloarea sa financiară și/sau alte beneficii.  

 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obţinute de câtre câştigător în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003.

 

 

9. Încetarea competiției

 

Organizatorul are dreptul irevocabil a înceta competiția oricând, anunțând acest fapt pe websiteul www.ro.roca.com, în cazul în care au loc abuzuri materiale, acte de rea credință, încălcarea Regulamentului sau prezența unor circumstanțe de forță majoră. În asemenea cazuri, participanților nu le este datorată nicio compensare.  

 

10. Litigii judiciare

 

Orice litigiu între Organizatorul Competiției și participanții la aceasta este soluționat prin acordul comun, iar în caz de imposibilitate de atingerea unui acord,  litigiul este soluționat de judecătoriile competente din  Romania, în conformitate cu legislația română.  

 

11Publicitate

 

Prin înregistrarea sa la această competiție, participantul declară că este de acord să furnizeze datele sale personale voluntar, ca o condiție necesară pentru participarea în Campanie, precum și pentru exercitarea drepturilor, pe care le poate dobândi prin participarea în campanie, furnizând acordul său expres Organizatorului de a procesa datele furnizate în scopurile Competiție și pentru livrarea premiului câștigat. Participantul este de acord, ca în cazul în care este desemnat câștigător, numele și fotografia sa ar putea deveni publice și folosite în materialele audio, video sau materiale tipărite ale Organizatorului, pentru care Organizatorul nu este obligat la o plată suplimentară. În completarea celor menționate mai sus, Participantul este de acord să fie căutat de către persoane autorizate de Organizator, în timpul precum și pentru o perioadă de 6 luni după finalizarea competiției.

 

12. Responsabilitate

 

12.1. Participanții își asumă întrega responsabilitate de participare în competiție. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele daune, cauzate la și în legătură cu Competiția, dacă nu se dovedește că au fost provocate de neglijență gravă sau în mod intenționat.

12.2. Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea partipării în competiție, când au loc circumstanțe în afara controlului său – cazuri de forță majoră, accidente, probleme tehnice în sistemul de concurs, etc.

12.3. Organizatorul nu este responsabil

(i)   pentru orice pretenții legate de calitatea, întreținerea sau folosirea Premiului. În ceea ce privește Marele premiu, Organizatorul nu este responsabil pentru calitatea serviciului turistic,  raporturile legate de serviciului turistic vor fi reglementate în contract între câștigător și firma de turism, care va furniza serviciul;

(ii)   în cazul în care Premiul nu va putea fi furnizat și/sau folosit din cauza imposibilității câștigătorului de a se prezenta și a primi Premiul conform acestui regulament oficial;

(iii) în caz de imposibilitatea de a furniza și/sau folosi Premiul din cauza unei forțe majore, a unor delimitări normative sau legislative sau a oricăror altor circumstanțe aflate în afara controlului Organizatorului.  

12.4. Organizatorul nu este responsabil pentru daune care au avut loc din momentul în care câștigătorul este în posesia Premiului.  

12.5. Organizatorul are dreptul, fără a suporta orice consecințe, de a exclude, precum și de a nu furniza Premiului, unui Participant despre care există informație că a efectuat abuzuri cu mijloace tehnice, de program, sau de altă natură, în scopul accesării ilegale a sistemelor Organizatorului și/sau participării în joc și câștigării Premiului, și/sau dacă a acționat cu rea voință și/sau a încălcat în alt mod acest Regulament.  

12.6. Toate înregistrările efectuate după termenul stabilit al competiției, precum și înregistrări în care lipsesc sau sunt date incomplete, conform acestui Regulament Oficial,  sunt considerate invalide și Organizatorul nu este responsabil în față de participanților de înergistrările eronate.   

12.7. Organizatorul competiției nu este obligat să răspundă plângerilor venite de la persoane desemnate necâștigătoare, care apar după desemnarea câștigătorilor și după înmânarea Premiilor.

12.8. Regulile oficiale vor fi anunțate și vor fi accesibile pe întreaga durată a competiției pe pagina:  www.ro.roca.com.

12.9. Organizatorul competiției își rezervă dreptul de a completa sau modifica Regulamentul Oficial, modificările intrând în vigoare doar după publicarea prealabilă a acestora pe pagina web: www.ro.roca.com. Completările și modificările (după caz) intră în vigoare de la data publicării acestora pe www.ro.roca.com.

13. Politica de Securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Organizatorul prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri desfasurarii prezentului concurs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

13.1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele Organizatorului, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de munca/voluntariat şi în fișa postului o clauză de confidenţialitate;

Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în legislatia aplicabila şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate; Prin participarea la concurs persoanele vizate isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent.

 13.2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Seiteq Services S.R.L.;

 dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

    dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;

    dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un effort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

     dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

    dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 si legislatiei aplicabile persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

 13.3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Organizatorul utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Conform cerinţelor legislatiei aplicabile pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către Organizator persoanei în cauză.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai Organizatorului, în condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate.

Conform legislatiei aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la office.ro@seiteq.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

14. Dispoziții suplimentare

 

14.1. Prin primirea Premiul, Participanții sunt de acord să fie fotografiați, înregistrați și să participe la  manifestări publice ale Organizatorului timp de 6 luni de la data finalizării jocului, fără a primi remunerație suplimentară pentru aceste acțiuni.   

14.2. Informația legată de concurs poate fi obținută pe pagina web: www.ro.roca.com

 

 

15. Regulament oficial  

Regulile oficiale pot fi accesate la pagina web a competiției www.ro.roca.com pe perioada competiției.  

Prin înregistrarea și participarea la competiție, Participantul declară că este în conformitate cu regulile de participare și are drept valabil și nelimitat a efectua toate acțiunile legate de participarea sa la această competiție.