Jocul > Premii >

Îmi dau acordul explicit în concordanță cu Art. 4, paragraf 1, punctul 2, al Regulamentulului
european general privind protecția datelor (GDPR), ca datele mele personale: nume
(prenume și nume de familie), număr de telefon și adresă de email să fie colectate și
procesate de ROCA BULGARIA AD, înregistrată la Registrul Comerțului cu UIC 837066162 în
capacitatea sa de administrator de date, precum și de “SPORTAL.BG” AD UIC 200818004 și o
companie de curierat aleasă de promotorul competiției, care va procesa datele mele în
numele administratorului în scopul participării la promoție, anunțând numele meu în calitate
de câștigător sau câștigător de rezervă și pentru identificare atunci când mi se trimite sau mi
se înmânează premiul, pentru o perioadă de șase luni pentru care au fost colectate și sunt
informat că pot să îmi retrag acordul cu efect în viitor.

I understand that I have the right to access, ask for my personal data to be corrected, if they are
inaccurate and to be deleted. I hereby grant my current consent as a result of my free will and I am
informed that I have the right to refuse to give my consent, in which case the service I request may
not be fulfilled and the participation in the promotion terminated. I am aware that I have the right to
object the processing of my personal data with effect in the future, with the submission of such an
objection leading to the inadmissibility of the further processing of the data. I have the right to
transfer personal data directly from “ROCA BULGARIA” AD to another data controller and to restrict
the processing of personal data by the controller and the parties designated as processing my
personal data. I have also been informed of my right to legal and administrative protection if my
rights are violated and I am entitled not to be the subject of a decision based solely on automated
processing involving profiling.
Înțeleg că am dreptul să accesez, să cer ca datele mele personale să fie corectate, dacă sunt
incorecte sau să fie șterse. Pe această cale îmi dau acordul benevol pentru momentul de față
și sunt informat că am dreptul să refuz să îmi dau acordul, caz în care serviciul pe care l-am
cerut nu poate fi îndeplinit și participarea în promoție poate fi întreruptă. Sunt conștient că
am dreptul să obiectez față de procesarea datelor mele cu efect în viitor, depunerea acestei
obiecții ducând la inadmisibilitatea procesării pe viitor a datelor. Am dreptul să transfer
datele personale direct de la “ROCA BULGARIA” AD către alt controlor al datelor și să
restricționez procesarea datelor personale de către controlor și de părțile desemnate să
proceseze datele mele personale. Am fost de asemenea informat de dreptul meu la
protecție legală și administrativă în cazul în care drepturile îmi sunt încălcate și sunt
îndreptățit să nu fiu subiectul unei decizii bazate exclusiv pe procesare automată implicând
prelucrarea datelor în vederea realizării unui profil al meu.
To exercise your rights and for more information, please contact us at: (phone number)
Pentru a vă exercita drepturile și pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:
(număr de telefon)